k

Zadaniem Działu Handlowego jest zapewnienie, że jesteśmy najlepszym partnerem dla naszych klientów, a nasze usługi są zawsze dostępne dla Klientów.

Marcin Radzimiński
dyr. działu handlowego

telefon: 52 322 35 22 wewn. 366
e-mail: marcin.radziminski@msu.pl

Agata Bejma
spec. ds. sprzedaży i marketingu

telefon: 52 322 35 22 wewn. 351
e-mail: agata.bejma@msu.pl

Magdalena Grejczyk
specjalista ds. sprzedaży

telefon: 519 339 491
e-mail: magdalena.grejczyk@msu.pl